Privaatsuspoliitika

Andmete privaatsus ja küpsiste kasutamine

Isikuandmete töötlemine ja privaatsus OÜ Roundnet Eesti

 1. Käesolevad privaatsustingimused informeerivad veebikülastajat OÜ Roundnet Eesti andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.
 2. OÜ Roundnet Eesti töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses ettenähtud korras, milleks peamiselt on leping, õigustatud huvi või nõusolek.
 3. OÜ Roundnet Eesti seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastab info@kollanepall.ee
 4. OÜ Roundnet Eesti töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel oma teenuste pakkumiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress.
 5. OÜ Roundnet Eesti töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et teha kliendile sobivaid pakkumisi;
  2. Võimaliku kliendirahulolu uuringu teostamiseks; 
  3.  Reklaam- ja/või infomaterjalide edastamiseks e-posti teel (otseturustus).
 6. OÜ Roundnet Eesti arendab jätkuvalt oma kaupu ja teenuseid. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on OÜ Roundnet Eestil õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid, mida ei ole käesolevates tingimustes nimetatud, tagades andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt kehtivatele seadustele.
 7. OÜ Roundnet Eesti tegutseb peamiselt koolituste ja võistluste korraldajana. Ühtlasi kasutab OÜ Roundnet Eesti oma teenuste pakkumisel alltöövõtjaid. Seetõttu võib käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie koostööpartneritele või alltöövõtjatele, sealjuures ainult sihtotstarbeliselt OÜ Roundnet Eesti teenuse kvaliteetsemaks pakkumiseks.
 8. OÜ Roundnet Eesti kinnitab, et kõik isikud, kellele edastatakse punkti 8 alusel isikuandmeid, töötlevad neid rangelt vastavalt OÜ Roundnet Eesti juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
 9. OÜ Roundnet Eesti säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. OÜ Roundnet Eesti ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. OÜ Roundnet Eesti säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 10. Andmesubjektil on OÜ Roundnet Eesti suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  1. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  2. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  3. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  5. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  6. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  7. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 11. Punktis 10 märgitud õiguste teostamiseks palub OÜ Roundnet Eesti pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. 
 12. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks OÜ Roundnet Eesti poolt andmesubjektile kvaliteetse teenuse osutamine. Sellisel juhul on OÜ Roundnet Eesti-l õigus keelduda teenuste osutamisest.
 13. Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et OÜ Roundnet Eesti töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 14. Käesolevad tingimused kehtivad alates 13. jaanuar 2020. OÜ Roundnet Eesti-l on õigus tingimusi ühepoolselt muuta.

Veebikülastuskogemus ja küpsised kollanepall.ee veebilehel

 1. Selleks, et kindlustada, et saate kollanepall.ee veebilehte külastades kõige asjakohasemat informatsiooni ja parimat teenust, kogutakse informatsiooni ja külastaja kohta andmeid küpsiste kasutamise abil. See aitab meil (ja teistel autoriseeritud kolmandatel osapooltel) pakkuda teile isikustatud kogemust. 
 2. Soovime, et kollanepall.ee veebikülastaja mõistaks nende tehnoloogiate kasutamispõhimõtteid, seega on käesolev dokument selgitamaks küpsiste jm tehnoloogiate kasutamist ning sellest tulenevaid valikuid.
 3. Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mille veebiserver salvestatab teie seadme kõvakettale nii, et veebileht tunneb teie arvuti ära. 
 4. Peamiselt eristatakse kahte tüüpi küpsiseid- püsivad ja ajutised, ehk “seansi” küpsised. 
  • Püsiküpsised salvestuvad teie arvutisse või mobiilseadmesse failina pikaks ajaks. 
  • Seansiküpsised on meie lehe külastamise ajaks ajutiselt teie arvutisse paigutatud, kuid kaovad, kui lehekülje kinni panete, mis tähendab, et nad ei salvestu alaliselt teie arvutisse. 
 5. Enamik ettevõtteid kasutab oma veebilehtedel küpsiseid selleks, et kasutamist parendada ja küpsised ei saa teie faile kahjustada ega suurendada viiruste poolt tekitatavat riski teie arvutile.
 6. Võime kasutada järgmist tüüpi küpsiseid:
  •  Hädavajalikud küpsised – tingimata vajalikud selleks, et saaksime teile oma veebilehte pakkuda. Näiteks autentimiseks. Need aitavad meil oma Kasutamistingimusi rakendada ja säilitavad pakutava teenuse turvalisuse.
  • Sooritus- ja funktsionaalsusküpsised – ei ole tingimata vajalikud, kuid võimaldavad Teie kollanepall.ee kasutuskogemust personaliseerida. Näiteks võimaldavad nad meil meelde jätta teie eelistusi ja võimaldavad seda, et te ei pea taassisestama informatsiooni, mida olete meile juba andnud. Kasutame neid küpsiseid ka selleks, et koguda informatsiooni (näiteks populaarsed lehed, lehitsemismustrid, klikkimised) selle kohta, kuidas meie külastajad kasutavad meie teenuseid, et saaksime oma Veebilehte ja teenuseid parendada ja turu-uuringuid läbi viia. Kui otsustate need küpsised kustutada, on teil meie teenuste kasutamise funktsionaalsus limiteeritud.
 7. Kasutame informatsiooni, mida küpsiste kaudu saame, selleks, et teha meie veebileht kasutajasõbralikuks ja võimaldamaks meil pakkuda teile isikustatud soovitusi. Võime ka kasutada teatud hulgal autoriseeritud kolmandaid osapooli, kes panevad küpsised meie Veebilehele, et teieni tuua nende poolt pakutavaid teenuseid (statistika, analüütika)
 8. Võime kasutada sessiooniküpsiseid, et võimaldada teil meie Veebilehe lehtede vahel liikumist, ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama.
 9. Püsiküpsiseid kasutatakse samuti erineval viisil, sealhulgas:
  • Võimaldamaks liikuda meie Veebilehe lehtede vahel ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama
  • Aitamaks meil teid ära tunda, kui tulete meie Veebilehele tagasi, et meie teenuseid kasutada.
  • Võimaldaks meil soovitada teile teisi koolituspakkumisi, mis Teie eelistustega sobivad.
  • Kindlustamaks, et teil ei paluta uuringuvorme korduvalt täita.
 10. Kollanepall.ee võib kasutada mitteisiklikku nii püsi- kui seansiküpsiste kaudu saadavat informatsiooni statistilistel eesmärkidel järgmiselt:
  • Vaatlemaks meie teenuste ja meie Veebilehe kasutamist (sagedus ja aeg).
  • Otsustamaks, millised on meie Veebilehe kõige populaarsemad osad.
  • Pakkumaks ananüümset informatsiooni kolmandatele osapooltele.
  • Välja selgitamaks, kui sagedasti teie ja teised kasutajad meie Veebilehte külastavad.
 11. Kollanepall.ee veebilehel saate ise valida, kas aktsepteerite küpsiseid või mitte. Kui soovite teada, millal teie arvuti küpsise saab, saate seada oma veebilehitseja teid sellest teavitama. Sellisel viisil on teil võimalik kas küpsis vastu võtta või sellest keelduda. Arvutit saab seadistada ka kõigist küpsistest keelduma. Täpsemad juhised veebileheküljel aboutcookies.org.
 12. Juhime teie tähelepanu sellele, et muudatuste tegemine teie veebilehitseja seadetes, mille tulemusel küpsiseid puudutav funktsioon on välja lülitatud, takistab meie Veebilehe mõnede osade täielikku toimimist, sealhulgas sisselogimise ja sisu vaatamise funktsioonid.
 13. Kõik muudatused, mida tulevikus oma Küpsiste kasutamise põhimõtetes teeme, postitatakse siia leheküljele. Vajadusel teavitame teid muudatustest ka e-maili kaudu, seda kooskõlas käesoleva dokumendiga. 
 14. Kõik küsimused, kommentaarid ja päringud kollanepall.ee Küpsiste kasutamise põhimõtete kohta on palun edastada aadressil info@kollanepall.ee